+306 98117 2700

Сертификати

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Избираме най -добрите суровини и следваме най -строгите стандартизационни, опаковъчни и съхраняващи процедури, така че да изтъкнем качеството на нашите продукти.
За да се гарантира високо качество и последователност, стандартизацията на нашите продукти се извършва в съвременни производствени линии от първия до последния етап от производството на студено пресован зехтин.

СЕРТИФИКАЦИИ
Нашата компания е инсталирала и прилага система за качество, гарантираща производствена линия функционираща съгласно Международния модел ISO 22000, следвайки всяка конкретна процедура, така че нашите продукти да са в съответствие с високите спецификации, които нашата компания е определила.
Ние също така си сътрудничим с лаборатория по химия, призната от гръцката държава и Европейския съюз.

БИО сертификатът за екстра върджин зехтин ВИЖТЕ ТУК. Серитификат за химичен анализ на БИО екстра върджин зехтин ВИЖТЕ ТУК.